Ugunsdrošības instruktāža

Tiesības izstrādāt ugunsdrošības instrukciju, veikt ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās nodarbības,ir personai, kura ir ieguvusi profesionālo izglītību ugunsdrošībā vai saņēmusi apmācību ugunsdrošības jomā.

Ugunsdrošības instruktāža

Video materiāli ir pieejami tikai SIA "AHG" klientiem. Pēc iepazīšanās ar materiāliem jāaizpilda anketa. Anketas pareiza aizpildīšana (visma 50%) kalpo par apliecinājumu tam, ka darbinieks ir iepazinies ar apmācību materiālu un drīkst parakstīties instruktāžas žurnālos savā darba vietā.