Jūsu riski – mūsu rūpes!
Bezmaksas konsultācija ar darba aizsardzības speciālistu – +371 27710664

DARBA AIZSARDZĪBA

Mēs SIA “AHG” (kompetenta institūcija) palīdzēsim darba devējiem ieviest un nodrošināt darba aizsardzības sistēmas darbību uzņēmumā (D). Sagatavot visus nepieciešamos dokumentus darba aizsardzības sistēmas izveidošanai un uzturēšanai, lai novērstu nopietnas un tiešas briesmas darbinieka veselībai un dzīvībai. Pakalpojuma sniegšanas ietvaros noteikt preventīvos pasākumus (M), kā arī ņemt vērā īpašos riskus. Palīdzēt izvēlēties nepieciešamos individuālos aizsardzības līdzekļus darbinieku aizsardzībai. Identificēt kaitīgos faktorus obligātās veselības pārbaudes veikšanai. Veikt indikatīvos mērījumus troksnim, apgaismojumam, telpas mitrumam un temperatūrai. Sagatavot dokumentus un uzraudzīt darba aizsardzības apstākļus būvobjektos (U) u.c. objektos.


Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība

Darba devēja pienākums ir nodrošināt darba vides risku novērtēšanu ne retāk kā reizi gadā, kā arī:
1. praktiski uzsākot citu darbības veidu;
2. ja ir radušās pārmaiņas darba vidē;
3. ja konstatē apstākļu pasliktināšanos darba vidē;
4. ja noticis nelaimes gadījums darbā.