Ievadapmācība

Nodarbināto ievadapmācību veic kompetenta institūcija, kompetents speciālists, uzņēmuma darba aizsardzības speciālists vai cita darba devēja norīkota persona. Aizpildītā formu datu tiks nosūtīti uz e-pastu (info@sia-ahg.com).