Apmācības mūsu klientiem

Video materiāli un/vai prezentācijas materiāli ir pieejami tikai SIA "AHG" klientiem. Pēc iepazīšanās ar materiāliem jāaizpilda neliela anketa, kas atrodas šīs nodaļas apakšsadaļā (ievadapmācība, Instruktāža darba vietā, ugunsdrošības instruktāža). Anketas pareiza aizpildīšana (visma 50%) kalpo par apliecinājumu tam, ka darbinieks ir iepazinies ar apmācību materiālu un drīkst parakstīties instruktāžas žurnālos savā darba vietā.