Instruktāža darba vietā

Aizpildītā forma tiks nosūtīti uz e-pastu (info@sia-ahg.com). 24 stundu laikā Jūs saņemsiet norādītajā e-pastā instrukcijas ar kurām jums jāiepazīstas, lai varētu parakstīties instruktāžas darba vietā žurnālā. Instruktāžu darba vietā veic darba aizsardzības speciālists vai persona (piemēram, struktūrvienības vadītājs, darbu vadītājs vai meistars), kurai ir atbilstoša pieredze attiecīgajā darbā (amatā vai profesijā) un kuru ir apmācījis darba aizsardzības speciālists, kompetenta institūcija vai kompetents speciālists (turpmāk – instruētājs). Atsevišķu jautājumu izklāstam instruētājs, ja nepieciešams, pieaicina attiecīgos speciālistus.